Ta med din familj

Om du planerar att flytta till Sverige för att arbeta kan du även ansöka om uppehållstillstånd för dina familjemedlemmar hos Migrationsverket. Är dina familjemedlemmar nordiska medborgare eller EU-medborgare behövs inget uppehållstillstånd.

Flicka och hund i skogen

Foto: Alexander Hall/imagebank.sweden.se

Enklast är om du ansöker för familjen i din egen ansökan på Migrationsverkets webbplats. Om du redan befinner dig i Sverige kan din familj fylla i en webbansökan från hemlandet. Gäller ditt arbetstillstånd längre än sex månader kan familjemedlemmarna även ansöka om arbetstillstånd. Om du är egen företagare måste du kunna visa att du kan försörja dina familjemedlemmar. Läs mer om tillstånd för familjemedlemmar hos Migrationsverket. 

Du kan även ta med dig husdjur till Sverige, men måste först säkerställa att du följer alla regler för införsel av husdjur. Om du reser hit med barn är det viktigt att känna till att Sverige har skolplikt. Alla barn går i grundskolan från ungefär 7 års ålder, och den är obligatorisk. Skolplikten gäller årskurs 1–9, det vill säga i nio år.

Det är inte säkert att dina familjemedlemmar är försäkrade i och kan få ersättning från samma land som du. Därför är det viktigt att både barn och vuxna i familjen anmäler när de flyttar till eller från Sverige, och att alla vuxna i familjen anmäler om de börjar arbeta i ett annat land än tidigare. Kontakta Försäkringskassan för att veta vad som gäller dig och din familj.

Välj guide

Läs mer om Arbeta

Arbeta

Den här guiden innehåller en översikt över de viktigaste stegen och vad du måste tänka på för att arbeta i Sverige.
Läs mer om Driva företag

Driva företag

Den här guiden innehåller en översikt över de viktigaste stegen och vad du måste tänka på för att driva företag i Sverige.