Solvit hjälper när den fria rörligheten hindras

EU-kommissionens nätverk Solvit hjälper företag och privatpersoner som får problem med andra länders myndigheter.

Det kan vara att myndigheter har regler som hindrar eller att de fattar felaktiga beslut som gör det svårt för dig att bo, arbeta och göra affärer i andra EU- och EES-länder. EU-kommissionens nätverk Solvit hjälper företag och privatpersoner som får problem med andra länders myndigheter. Det finns ett Solvit-center i varje EU/EES-land. I Sverige finns Solvit på Kommerskollegium. Om du anmäler ditt problem så utreder Solvit om myndigheten har gjort rätt och försöker lösa ditt problem tillsammans med dem.

 

Människor står och pratar vid ett stort fönster

Foto: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se

Välj guide

Läs mer om Arbeta

Arbeta

Den här guiden innehåller en översikt över de viktigaste stegen och vad du måste tänka på för att arbeta i Sverige.
Läs mer om Driva företag

Driva företag

Den här guiden innehåller en översikt över de viktigaste stegen och vad du måste tänka på för att driva företag i Sverige.