Driva företag i Sverige

Den här guiden är ett samarbete mellan myndigheter. Den innehåller en översikt över de viktigaste stegen för dig som vill driva företag i Sverige.
Leva och bo i Sverige: Läs mer

Leva och bo i Sverige

Ska du flytta till Sverige för att arbeta? Hallå Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst, hjälper dig på vägen och ger dig massor av tips och råd!

Ta med din familj: Läs mer

Ta med din familj

Om du planerar att flytta till Sverige för att arbeta kan du ansöka om uppehållstillstånd för dina familjemedlemmar hos Migrationsverket.
Svenska modellen – så funkar den: Läs mer

Svenska modellen – så funkar den

I Sverige är det kollektivavtal som garanterar lönerna, inte lagstiftning. Kollektivavtalen sätter en minsta gemensam lönenivå och erbjuder trygghet genom försäkringar.

Den svenska sjukvården: Läs mer

Den svenska sjukvården

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. 1177 finns på webb och telefon och har öppet dygnet runt.